Terminologi

Lobing

Lobing er et utrykk som brukes både om høyttalere og diffusorer. Lobing betyr at man får frekvens forskjeller i nivå i visse retninger.

Hvis man ser for seg at lyden spres ut i ulike vinkler og i noen av retningene så er nivået på lyden mye lavere, så har det oppstått lobing. Med ekstrem lobing så vil lyden sendes bare i visse vinkler, noen man ser i B (nest øverst) i grafen. Polar lobing

D viser en helt perfekt og jevn spredning, noe som man kun oppnår teoretisk. C har en fin og jevn spredning med lite lobing. B har som nevnt ekstremt med lobeproblematikk og resultatet er at lyden sendes bare i visse retninger. I A så er spredningen mye bedre, men med fortsatt noe lobing.

Resultatet av lobing i rom med flere lyttere er ganske opplagt. I flere lytteposisjoner forsvinner regel rett visse frekvenser. Det gjør at lydkvaliteten her blir degradert og i verste fall hører man ikke tydelig hva som blir formidlet.

Audiofile eller miksere som lytter i en posisjon tenker gjerne at lobing ikke har betydning for de så sant de ikke sitter i disse nullpunktene, men det er en misfortåelse. I og med at man lytter svært mye til reflektert lyd ifra rommet (enten fra høyttalere eller fra diffusorer), så har lobing og nuller off-axis stor innvirkning på lyden også i sweetspot.

Veldig mange diffusorer på markedet skaper mye lobing når man bruker flere ved siden av hverandre. Det resulterer i et ujevnt tilbakeslag av lyden og dermed en degradering av lydkvaliteten. Flere av våre produkter har tatt høyde for dette og minimerer lobing slik at man kan få en jevn distribusjonen av lydenergien og dermed bedre lyd.

Diffusjon

Diffusjon er en homogen og jevn fordeling av lydenergien. Når lyden treffer diffusoren, så spres den ut i mange retninger. For at det skal kalles diffusjon må denne spredningen være jevn og uten for store avvik. Diffusion QRD

En god diffusor vil også utføre såkalt temporal diffusjon, noe som innebærer at det tidsmessige også endrer seg. Resultatet er at lyden låter større, mer behagelig, refleksjonene reduseres og man får en jevn og fin retur av lyden.

Diffusjon og spredning (scattering) er to forskjellige ting. Les mer her om forskjellene.

Man skiller vanligvis mellom 1D og 2D diffusorer. 1D diffusor diffuserer kun i et plan. Enten bare horisontalt eller vertikalt, avhengig av hvilke vei man setter diffusoren. En 2D diffusor diffuserer derimot i begge plan, altså både horisontalt og vertikalt. Hva som egner seg best er avhengig av rommet og bruksområdet.

Absorpsjon/ demping

Energi forsvinner ikke, men endrer seg. Slik er det også med lyden. Absorpsjon demper lydenergien ved å omgjøreSound-Absorption video den til varme.

Alle materialer absorberer lyd noe. Skal man ha effektiv og god demping av lyd kreves derimot dedikerte akustiske produkter. Porøs materiale demper best høyere frekvenser og blir ineffektive ved lave frekvenser. Trykkbaserte bassfeller er effektive til de lave frekvensene.