Konsertsaler

Konsertsaler

Utfordringen i konsertsaler er hovedsakelig for lang etterklangstid, ekko og flutterekko. Er konsertsalen stor nok, så vil refleksjonene komme så sent i tid at det går over i ekko. Dvs. at man hører den reflekterte lyden som distinkt fra direktelyden.

Nakne parallelle skaper flutterekko som resultat at lyden går frem og tilbake som ping-pong. Resultatet en degradering av lyden både for lyttere og musikere. For å bryte opp dette og reduserer etterklangen kan man bruke absorbenter, diffusorer eller et kombinasjonsprodukt som gjør begge deler. Hva man skal bruke avhenger av flere faktorer.

Har en konsertsal balkonger skapes det tidlige refleksjoner for disse lytterne og det bør enten behandles med absorpsjon eller et tiltak som diffusorer og demper.

Veldig store konsertsaler unngår helt eller i stor grad stående bølger i bassen. Det skyldes avstandene mellom flatene er større bølgelengdene. Behovet for bassdemping er derfor sjelden til stede i disse rommene. I mindre konsertsaler kan det derimot være behov for å gjøre basstiltak for å redusere plagsomme resonanser og jevne ut bassresponsen.