Koaksialelementer

Radian Audio konstruerer høykvalitets koaksialelementer i størrelsene 8”, 12” og 15”. Alle tre størrelsene benytter lavfrekvent delen som en waveguide for å oppnå et konisk spredningsmønster fra et punktkilde. Det er vektlagt mye arbeid i at lavfrekventmembranen integreres med kompresjonsdriveren. Overdrevet membran vandring har blitt fjernet for å forhindre doppler forvrengning og bruken av lav masse har skapt en bedre balanse og matching med den høye følsomheten til kompresjonsdriveren.