Akustikk i offentlige rom

Gymsaler og svømmehaller har ofte mye etterklang og ekko. Kombinert med høyt støynivå fra mange mennesker kan de være ubehagelig å oppholde seg i og i verste fall helseskadelig for ansatte. Lyden og støynivået må reduseres og de akustiske tiltakene skal tåle enten en hard...

Utfordringen i konsertsaler er hovedsakelig for lang etterklangstid, ekko og flutterekko. Er konsertsalen stor nok, så vil refleksjonene komme så sent i tid at det går over i ekko. Dvs. at man hører den reflekterte lyden som distinkt fra direktelyden. Nakne parallelle skaper flutterekko som resultat...

Både i større og åpne kontorer og lunsjrom/kantiner så er akustikk viktig for et behagelig miljø og for god kommunikasjon. Slike rom trenger en reduksjon av refleksjoner og en bevaring av noe av energien for tydelig og klar tale. Mindre rom for konferanser og møter har...

Størrelsen på kirker og menigheter varierer slik at de både kommer under storroms akustikk og småroms akustikk. Både områder som etterklangstid, ekko, flutterekko, kamfilter og bassproblemer kan eksistere. lyd & akustikk har et stort utvalg av produkter til å møte de ulike utfordringene. Kirker og menigheter...